• چشمه‌های آب شیرین در بخش بستری خلیج‌فارس قابل شناسایی است

   رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور:

   چشمه‌های آب شیرین در بخش بستری خلیج‌فارس قابل شناسایی است

   چشمه‌های آب شیرین در بخش بستری خلیج‌فارس قابل شناسایی است

   رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: تمامی اطلاعات مربوط به بستر و مطالعات فیزیک و شیمیایی سواحل جنوبی انجام شده و مطالعات بستر دریا تا مرز آبی با توان داخلی انجام شده است.

   به گزارش شاتا، راضیه لک استفاده از دستگاه‌های موجود برای تصویربرداری از بستر دریا را به عنوان بخشی از تجهیزات این سازمان نام برد و افزود: از داده‌های ژئوفیزیک دریایی باید برای توسعه سازه‌های دریایی استفاده کرد.

   وی تصریح کرد: بر همین اساس نقشه شدت میدان مغناطیسی منطقه لارک و همچنین مطالعات ژئوفیزیک دریایی جنوب کشور به همت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور انجام شده که این مطالعات قابل توسعه تا شناسایی چشمه‌های آب شیرین خواهد بود.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: