1400/07/05  
 
پنجشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۰۶ ۱۴۷
چچ
حذف ودیعه نقدی و کاهش وثایق و تضامین دریافتی از متقاضیان ضمانت نامه

صندق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اعلام کرد:

حذف ودیعه نقدی و کاهش وثایق و تضامین دریافتی از متقاضیان ضمانت نامه

در راستای نامگذاری سال جاری با عنوان " سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" از سوی مقام معظم رهبری، همچنین لزوم حمایت از صاحبان صنایع کوچک مقرر گردید جهت تسهیل در امر صدور ضمانت نامه، در خصوص تعیین میزان وثایق و ضامنین دریافتی از متقاضیان، تغییراتی به نفع صاحبان صنایع کوچک صورت پذیرد

به گزارش شاتا، به این منظور، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با پذیرش ریسک بیشتر به منظور تحقق اهداف و رسالت های ذاتی خود جهت تسهیل صدور ضمانت نامه، مدل تعیین وثایق و ضامنین برای متقاضیان دریافت انواع ضمانت نامه اصلاح شد.

بر این اساس کاهش وثایق و تضامین دریافتی در صدور ضمانت نامه اعتباری ( بانکی) برای تمامی گروه های اعتباری به طوری که صدور ضمانت نامه در بسیاری از موارد تنها با امضای مدیران یا حداکثر با ترهین محل اجرای طرح امکان پذیر خواهد بود.

کاهش وثایق و حذف ضامنین در صدور ضمانت نامه های پیمانکاری ( حسن انجام کار، پیش پرداخت و مزایده و مناقصه) در تمامی گروه های اعتباری و حذف ودیعه نقدی در صدور ضمانت نامه های پیمانکاری( حسن انجام کار، پیش پرداخت و مزایده و مناقصه) از دیگر موارد اعلامی است.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 4.5352005958557
Query time: 3.7549990018209