• بازگشت حدود 4 هزار واحد صنعتی به چرخه تولید از سال 92 تاکنون در شهرک های صنعتی
   ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
   با مجموعه اقدامات حمایتی دولت یازدهم انجام ...
   بازگشت حدود 4 هزار واحد صنعتی به چرخه تولید از سال 92 تاکنون در شهرک ...
    شریعتمداری به فضای کسب و کار و حمایت از سرمایه گذاران توجه دارد
   ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
   نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای ...
   شریعتمداری به فضای کسب و کار و حمایت از سرمایه گذاران توجه دارد
   رییس جمهور کلید یک وزارتخانه مهم را به شریعتمداری واگذار می‌کند که نشان دهنده شایستگی اوست
   ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
   بهرام نیا نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای ...
   رییس جمهور کلید یک وزارتخانه مهم را به شریعتمداری واگذار می‌کند که ...
   ۷۰ درصد برنامه‌های شریعتمداری با اسناد بالادستی منطبق است
   ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
   ابراهیمی نماینده مردم شازند در مجلس شورای ...
   ۷۰ درصد برنامه‌های شریعتمداری با اسناد بالادستی منطبق است
   "شریعتمداری" تنها وزیر پیشنهادی است که اهداف کمی را در برنامه خود قرار داد
   ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
   مقدسی نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس ...
   "شریعتمداری" تنها وزیر پیشنهادی است که اهداف کمی را در ...
   مکانیزم درج قیمت کالا توسط توزیع کننده و حذف قیمت گذاری کارخانه ها شفاف سازی و رقابتی‌تر‌شدن بازار را به دنبال دارد
   ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
   معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، ...
   مکانیزم درج قیمت کالا توسط توزیع کننده و حذف قیمت گذاری کارخانه ها ...